Šampion Junior Kup 2019 Prijava

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup 2019

Šampion Junior Kup 10.-13.01.2019 - Dvorane


KSC ILIDŽA

GODIŠTE: 2008


Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com