Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

Šampion Junior Kup 10.-13.01.2019 Grbovi Ekipa Učesnika


Zbog velikog broja prijavljenih ekipa 25.11.2018 zatvaramo prijave.
DOBRO DOŠLI NA NOGOMETNO FUDBALSKU OLIMPIJADU ŠAMPION JUNIOR KUP U SARAJEVU.

Zastave učesnika sljedećih država: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija.
Bosna i Hercegovina Hrvatska Njemačka Makedonija Crna Gora Srbija Slovenija

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com