Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

Internacionalni nogometni turnir za predpionire, pionire, kadete i juniore
ŠAMPION JUNIOR KUP 2021 - (15.04.-18.04.2021)KATEGORIJE:

(2002/2003. godište i mlađi)
(2004. godište i mlađi)
(2005. godište i mlađi)
(2006. godište i mlađi)
(2007. godište i mlađi)
(2008. godište i mlađi)
(2009. godište i mlađi)
Veliki nogomet: 10+1

Hoteli:
Hotel Hills Hotel Hollywood
Mjesto održavanja turnira:
Novi tereni sa umjetnom travom na Ilidži i tereni stadiona Koševo

INFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA
+387 61 377 170

E-mail: djecijiturniri@gmail.com

Facebook/Instagram: @djecijiturniri

Šampion Junior Kup

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com