Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

VIII MEĐUNARODNI TURNIR U FUDBALU (od 30.Aprila do 3.Maja 2020.)

VIII MEĐUNARODNI TURNIR U FUDBALU (od 30.Aprila do 3.Maja 2020.)

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com