Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

5. MEĐUNARODNI LJETNI KUP VOJA GAČIĆ PANČEVAC (od 17.Juna do 25.Juna 2020.)

5. MEĐUNARODNI LJETNI KUP VOJA GAČIĆ PANČEVAC (od 17.Juna do 25.Juna 2020.)

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com