Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

19 MEĐUNARODNI TURNIR LIMAČA IVICA PETROCI - NK TRNJE 2020 (30.05.-31.05.2020)

Informacije:
Igor Miletić
098/ 388 326
igor.miletic.zg@gmail.com

19 MEĐUNARODNI TURNIR LIMAČA IVICA PETROCI

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com