Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

Međunarodni dječji turnir u nogometu Postira, Otok Brač 2.-5. travnja 2020


Kategorije:
2008 i mlađi (6+1),
2009 i mlađi (6+1),
2010 i mlađi (6+1),
2011 i mlađi (6+1),
2012 i mlađi (6+1),

Informacije i prijave: +385(0)98 186 0453 Frane Kurte

Međunarodni dječji turnir u nogometu Postira

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com