Šampion Junior Kup

Pozivamo Vas da budete dio najvećeg nogometnog spektakla u regionu!


Kontaktirajte nas:

Informacije i prijave:

Organizator: ALMIR PRGUDA

Telefon +387 61 377 170

E-mail djecijiturniri@gmail.com