Šampion Junior Kup

Pozivamo Vas da budete dio najvećeg nogometnog spektakla u regionu!

Dobro došli u Sarajevo na Nogometnu Olimpijadu
ŠAMPION JUNIOR KUP (13.01. - 16.01.2022)

Vrhunski hoteli, domaćini za goste turnira u Sarajevu! (Cijena:120€)

Hotel Hollywood Hotel Hills Hotel BM International

Gratis:treneri i vozači autobusa, dodatna pogodnost za trenere!
Tradicionalna fešta za roditelje i trenere, uz mnoštvo nagrada i dobre zabave!!!


Kontaktirajte nas:

Informacije i prijave:

Organizator: ALMIR PRGUDA

Telefon +387 61 377 170

E-mail djecijiturniri@gmail.com